Website
Custom Offroad besteedt veel zorg en aandacht aan alle informatie en aankondigingen die op haar website worden gepubliceerd. Het blijft altijd mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist, onvolledig of niet up to date is.

Custom Offroad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden aankondigingen. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is. Daarnaast aanvaardt Custom Offroad geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via www.customoffroad.eu ontleent. Daarbij houdt Custom Offroad zich het recht voor teksten naar eigen inzicht te wijzigen.

Indien u van mening bent dat Custom Offroad op enigerlei wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht (-en) staat u vrij ons hiervoor te benaderen. Wij zullen, indien nodig, een passend compromis bieden. De door ons gepubliceerde gegevens en beeldmateriaal zien wij als een aankondiging van een nieuw project.

Email
De inhoud van e-mailberichten door ons verstuurd zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren aan info@customoffroad.eu en het bericht uit uw mailbox te verwijderen.

Privacy- statement. Indien u vragen heeft over dit privacy-statement dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.